INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Verslaving

Publicatie: Zicht op toezicht
Zicht op toezicht
Onderzoek stand van zaken lokaal toezicht naleving DHW voorjaar 2016
Uitgave: Stichting Intraval, september 2016
Tekst: A. Kruize, I. Schoonbeek,
B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 228 6
Opmaak: M. Haaijer
Omslag: E. Cusiƫl
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:     Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Werkterrein: Verslaving,
(Publicaties Verslaving)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 17,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Inhoud plannen
2.1    Vastgestelde plannen
2.2    Wettelijk verplichte onderdelen
2.3    Overige onderdelen
Hoofdstuk 3 Toezicht en handhaving
3.1    Toezicht
3.2    Resultaten toezicht
3.3    Meerwaarde en verbeterpunten
Hoofdstuk 4 Samenvatting en conclusies
4.1    Inhoud plannen
4.2    Uitvoeren toezicht
4.3    Resultaten toezicht
4.4    Meerwaarde en verbeterpunten