INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Verslaving

Publicatie: Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe
Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe
Metingen 2009 tot en met 2012
Uitgave: Stichting Intraval, juli 2013
Tekst: M. Boendermaker, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 153 1
Omslag: E. Cusiël
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:     Gemeente Apeldoorn
Werkterrein: Verslaving,
(Publicaties Verslaving)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.