INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Verslaving

Publicatie: Evaluatie van opvang naar wonen
Evaluatie van opvang naar wonen
Uitgave: Stichting Intraval, september 2012
Tekst: S. Biesma, A. Kruize, B. Bieleman
ISBN: 978 90 8874 145 6
Opmaak: M. Haaijer
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:     Gemeente Enschede
Werkterrein: Verslaving,
(Publicaties Verslaving)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Werkzaamheden
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Inhoudelijke resultaten
2.1    Doelstellingen
2.2    Locaties
2.3    Overige opbrengsten
Hoofdstuk 3 Werkwijze
3.1    Projectstructuur
3.2    Rollen
3.3    Uitvoering
Hoofdstuk 4 Toekomst
4.1    Belangrijkste bevindingen
4.2    Verbeterpunten
4.3    Uitvoering
4.4    Kwaliteitsverbetering maatschappelijke opvang
Bijlage 1 De 7 B’s
Bijlage 2 Deelnemers overleg Van Opvang naar Wonen