INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies

Publicaties Verslaving

Publicatie: Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe 2012
Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe 2012
Metingen 2009 - 2011
Uitgave: Stichting Intraval, november 2012
Tekst: M. Boendermaker, S. Biesma, B. Bieleman
Omslag: E. Cusiël
Opmaak: M. Boendermaker
Druk: Copy-Copy Groningen
Opdrachtgever:     Gemeente Apeldoorn
Werkterrein: Verslaving,
(Publicaties Verslaving)
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van € 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting Intraval te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.