INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Coffeeshopbezoek Rotterdam voorjaar 2012
uitgave
Stichting Intraval, augustus 2012
tekst
R. Nijkamp, B. Bieleman
ISBN
978 90 8874 137 1
opmaak
M. Haaijer
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,5 Mb)
Bestelinformatie

Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.

  Cover van publicatie 'Coffeeshopbezoek Rotterdam voorjaar 2012'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Vraagstelling
1.2   Onderzoeksopzet
1.3   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Resultaten
2.1    Coffeeshopbezoeken en -bezoekers
2.2    Kenmerken bezoekers
2.3    Gedrag bezoekers
2.4    Koopgedrag in coffeeshops
2.5    Koopgedrag bij niet-gedoogde verkooppunten
2.6    Wietpas
Hoofdstuk 3   Samenvatting en conclusies
Bijlage methodologische verantwoording
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.