INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam
0 - , 1- en 2-meting
uitgave
Stichting Intraval, september 2011
tekst
ISBN
978 90 8874 118 0
opmaak
C. Zimmerman
omslag
E. Cusiël
druk
Copy-Copy Groningen
opdrachtgever
Gemeente Rotterdam; Directie Veiligheid
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,8 Mb)
Bestelinformatie

Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 25,00 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.

  Cover van publicatie 'Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Samenvatting en conclusies
1.1   (Drugs)overlast
1.2   Aanbod softdrugs
1.3   Normbesef en gebruik softdrugs
Hoofdstuk 2   Achtergrond
2.1    Coffeeshopbeleid Rotterdam
2.2    Onderzoeksvragen
2.3    Methodologische verantwoording
2.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 3   (Drugs)overlast
3.1    Voorkomen overlast
3.2    Persoonlijk ervaren overlast
3.3    Slachtofferschap
3.4    Onveiligheidsgevoelens en waardering buurt
3.5    Politieregistraties
Hoofdstuk 4    Aanbod softdrugs
4.1    Coffeeshops
4.2    Niet gedoogde verkooppunten
4.3    Wijze waarop jongeren aan softdrugs komen
Hoofdstuk 5 Normbesef en gebruik softdrugs
5.1    Normbesef
5.2    Gebruik
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Methodologische verantwoording
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.