INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011
Metingen 2009 en 2010
uitgave
Stichting Intraval, oktober 2011
tekst
ISBN
978 90 8874 121 0
opmaak
M. Haaijer
omslag
E. Cusiël
druk
Copy-Copy Groningen
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (7,1 Mb)
Bestelinformatie

Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.

  Cover van publicatie 'Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011'
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.