INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Doelgroepen in zorg
Resultatenonderzoek Omnizorg Apeldoorn
uitgave
Stichting Intraval, juni 2011
tekst
ISBN
978 90 8874 113 5
opmaak
M. Boendermaker, M. Haaijer
omslag
E. Cusiël
druk
Copy-Copy Groningen
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie 1,1 Mb)
Bestelinformatie

Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.

  Cover van publicatie 'Doelgroepen in zorg'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Aanleiding
1.2   Onderzoeksvragen
1.3   Onderzoeksopzet
1.4   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Geregistreerde cliënten
2.1    Omnizorg
2.2    Omniplaza
2.3    Resumé
Hoofdstuk 3   Ontwikkelingen situatie geïnterviewden
3.1    Achtergrondkenmerken
3.2    Woonsituatie
3.3    Middelengebruik
3.4    Inkomsten
3.5    Politie en justitie
3.6    Tevredenheid leefomstandigheden
3.7    Resumé
Hoofdstuk 4    Ervaringen geïnterviewde bezoekers en bewoners
4.1    Inleiding
4.2    Invloed Omnizorg
4.3    Veranderingen sinds Omnizorg
4.4    Mening over Omnizorg
4.5    Gewenste verbeteringen
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5 Overlast
5.1    Gemeente
5.2    Omnizorg
5.3    Politie
5.4    Resumé
Hoofdstuk 6 Conclusies
6.1    Gebruik Omnizorg
6.2    Zorg
6.3    Overlast
6.4    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.