INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Omvang problematische harddrugsgebruikers Rotterdam 2008
uitgave
Stichting Intraval, november 2009
tekst
ISBN
978-90-8874-078-7
opmaak
D. Vlaminck
omslag
E. Cusiël
druk
Repro GMW
opdrachtgever
GGD Rotterdam-Rijnmond
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie 737 Kb)
Bestelinformatie

Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten.
U kunt de publicatie bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.

  Cover van publicatie 'Omvang problematische harddrugsgebruikers Rotterdam 2008'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Onderzoeksvragen
1.2   Opzet
1.3   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Omvang
2.1    Harddrugsgebruikers
2.2    Problematische harddrugsgebruikers
Hoofdstuk 3   Registratiegegevens
3.1    Overlap
3.2    Kenmerken
Hoofdstuk 4    Voorzieningen en locaties
4.1    Verslavingszorg
4.2    Maatschappelijke opvang
4.3    Overlastlocaties
Hoofdstuk 5 Samenvatting en conclusies
5.1    Aantallen
5.2    Overige bevindingen
5.3    Ten slotte
Bijlage Beschrijving registraties
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.