INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Onder invloed verkeerd
Evaluatie voorlichtingscampagne softdrugs in het verkeer euregio Scheldemond
uitgave
Stichting Intraval, april 2011
tekst
ISBN
978 90 8874 109 8
opmaak
C. Zimmerman
omslag
E. Cusiël / Afbeeldingen: Forest&Bold
druk
Provincie Zeeland / ROVZ
opdrachtgever
Euregionaal Veiligheidsoverleg Scheldemond (Gefinancierd door: ministerie van Infrastructuur en Milieu)
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (1,9 Mb)
Bestelinformatie

Deze publicatie is te bestellen door contact op te nemen met Provincie Zeeland / ROVZ

  Cover van publicatie 'Onder invloed verkeerd'
Inhoudsopgave
Samenvatting
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1   Achtergrond
1.2   Onderzoeksvragen
1.3   Opzet
1.4   Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Campagne
2.1    Beschrijving campagne
2.2    Bereik
2.3    Boodschapoverdracht
Hoofdstuk 3   Kennis en gedrag
3.1    Risicoperceptie
3.2    Subjectieve pakkans
3.3    Reactie en gedragsintentie
3.4    Zelfgerapporteerd gedrag
3.5    Motivatie
Hoofdstuk 4    Conclusies
4.1    Campagne
4.2    Kennis en gedrag
4.3    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Methodologische verantwoording
Bijlage 2 Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.