INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2009
Metingen 2001 tot en met 2008
uitgave
Stichting Intraval, december 2009
tekst
ISBN
978 90 8874 085 5
opmaak
M. Boendermaker
omslag
E. Cusiël
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Facsheet (778 Kb)
Publicatie (1,4 Mb)
Bestelinformatie

Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten.
De factsheet is te bestellen door overmaking van
€ 5,00 + € 3,50 verzendkosten.
Prijs voor de publicatie en de factsheet samen is
€ 15,00 + € 6,00 verzendkosten.
U kunt de publicatie en/of factsheet bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.

  Cover van publicatie 'Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2009'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Samenvatting
1.1    Aantallen en omvang
1.2    Opiaatverslaafden
1.3    Daklozen
1.4    Thuisloze jongeren
Hoofdstuk 2   Opiaatverslaafden
2.1    Jaarcijfers
2.2    Kwartaalcijfers
Hoofdstuk 3   Daklozen
3.1    Jaarcijfers
3.2    Kwartaalcijfers
Hoofdstuk 4    Jongeren
4.1    Overlap instellingen
4.2    Kenmerken
Hoofdstuk 5    Overlap
5.1    Overlap instellingen
5.2    Kenmerken
5.3    Instellingen
5.4    Ontwikkelingen
Bijlage 1 Politie
Bijlage 2 Hulpverlening
Bijlage 3 Maatschappelijke opvang
Bijlage 4 Sociale Dienst
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.