INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor Coffeeshopbezoekers Terneuzen
Najaar 2009
uitgave
Stichting Intraval, december 2009
tekst
opmaak
A. Buit-Minnema Msc.
omslag
E. Cusiël
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (586 Kb)
Publicatie (676 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor Coffeeshopbezoekers Terneuzen'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleemstelling
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Aantallen
Hoofdstuk 3   Enquête
3.1    Kenmerken
3.2    Koopgedrag
3.3    Gedragsreacties
Hoofdstuk 4    Conclusies
Bijlage 1 Methodologische verantwoording
Bijlage 2 Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.