INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Drugsgebruik in Oldenzaal
Inventarisatie soft- en harddrugsgebruik in de gemeente Oldenzaal
uitgave
Stichting Intraval, maart 2009
tekst
ISBN
978 90 8874 055 8
opmaak
M. Haaijer
omslag
E. Cusiël
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (536 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Drugsgebruik in Oldenzaal'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Gelegenheidsstructuur
2.1    Instellingen en voorzieningen
2.2    Overlegvormen
2.3    Vindplaatsen
2.3    Resumé
Hoofdstuk 3   Registraties
3.1    Politie
3.2    Tactus Verslavingszorg
3.3    Overig
3.4    Overlap
3.5    Resumé
Hoofdstuk 4    Drugsgebruikers
4.1    Jongeren
4.2    Jongvolwassenen
4.3    Volwassenen
4.4    Resumé
Hoofdstuk 5    Samenvatting en conclusies
5.1    Type drugs
5.2    Plaats van gebruik
5.3    Kenmerken gebruikers
5.4    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Begrippenlijst
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.