INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Molèster riba kaya
Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad
uitgave
Stichting Intraval, maart 2009
tekst
ISBN
978 90 8874 052 7
opmaak
M. Haaijer
omslag
E. Cusiël
druk
Drukkerij Webers
initiatiefnemers
FMA en Bavo-Europoort
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Resúmen (416 Kb)
Publicatie (724 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Molèster riba kaya'
Inhoudsopgave
Resúmen
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2   Aantallen
2.1    Instellingen en voorzieningen
2.2   Overlap
Hoofdstuk 3   Kenmerken
3.1    Achtergrondkenmerken
3.2    Leefsituatie
3.3    Woonsituatie
3.4    Middelengebruik
3.5    Justitie- en politiecontacten
3.6    Psychische klachten
Hoofdstuk 4    Hulpbehoefte geregistreerden
4.1    Algemene hulpbehoefte
4.2    Double trouble cliënten
4.3    Verslaafden zonder psychische hulpbehoefte
4.4    Niet verslaafde GGz-cliënten
4.5    Meervoudig hulpvragenden
4.6    Maatschappelijk herstel cliënten
Hoofdstuk 5    Hulpbehoefte onbekenden
5.1    Algemene hulpbehoefte
5.2    Zelfredzame bascokeverslaafden
5.3    Zorgmijdende alcoholisten
5.4    Psychisch gestoorde zorgmijders
Hoofdstuk 6    Samenvatting en conclusies
6.1    Aard en omvang doelgroep
6.2    Hulpbehoefte doelgroep
6.3    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1 Onderzoeksgebied
Bijlage 2 Vragenlijst
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.