INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2007
Metingen 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006
uitgave
Stichting Intraval, november 2007
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
978 90 8874 019 0
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie (365 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2007'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Samenvatting
Hoofdstuk 2    Opiaatverslaafden
2.1    Aantal opiaatverslaafden
2.2    Vergelijking Almelo en Hengelo
Hoofdstuk 3    Daklozen
3.1    Aantal daklozen
3.2    Vergelijking Almelo
Hoofdstuk 4   Overlap
4.1    Overlap instellingen
4.2    Kenmerken
4.3    Instellingen
4.4    Ontwikkelingen
Bijlage 1 Politie
Bijlage 2 Hulpverlening
Bijlage 3 Maatschappelijke opvang
Bijlage 4 Omvangschattingen
Bijlage 5 Sociale Dienst
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.