INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Overlastmetingen in de Gravinnesteeg en omgeving
uitgave
Stichting Intraval, april 2007
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
978 90 8874 002 2
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie 429 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Overlastmetingen in de Gravinnesteeg en omgeving'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoeksopzet
1.2    Methodologische aspecten
1.3    Respons
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Buurt en gebruiksruimte
2.1    Woon- en werkomgeving
2.2    Gebruiksruimte
Hoofdstuk 3   Veiligheid
3.1    Onveiligheidsgevoelens
3.2    Overlast
3.3    Slachtofferschap
3.4    Registraties politie
Hoofdstuk 4    Samenvatting en conclusies
4.1    Buurt en gebruiksruimte
4.2    Veiligheid
4.3    Ten slotte
Literatuur
Bijlage Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.