INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006
Metingen 2000, 2004 en 2005
uitgave
Stichting Intraval, december 2006
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
ISBN-10: 90 77115 97 8
ISBN-13: 978 90 77115 97 8
ISBN
E. Cusiël
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
PDF-bestanden van dit rapport
Publicatie 474 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet
1.4    Definities
1.5    Onderzoeksgroep
1.6    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Gelegenheidstructuur
2.1    TACTUS
2.2    Arcuris
2.3    RIBW Oost-Veluwe
2.4    Overige voorzieningen
2.5    Vindplaatsen
Hoofdstuk 3   Omvang
3.1    Achtergrondkenmerken
3.2    Overlap
3.3    Omvangschattingen
Hoofdstuk 4    Dak- en thuisloosheid
4.1    Achtergrondkenmerken
4.2    Leefsituatie
4.3    Financiele situatie
4.4    Woonsituatie
4.5    Middelengebruik
4.6    Psychische klachten
4.7    Justitie- en politiecontacten
4.8    Vergelijking met 2000
Hoofdstuk 5    Verslavingsproblematiek
5.1    Achtergrondkenmerken
5.2    Leefsituatie
5.3    Financiele situatie
5.4    Woonsituatie
5.5    Middelengebruik
5.6    Psychische klachten
5.7    Justitie- en politiecontacten
5.8    Vergelijking met 2000
Hoofdstuk 6    Samenvatting en conclusies
6.1    Achtergrondmonitor
6.2    Dak- en thuisloosheid
6.3    Verslavingsproblematiek
6.4    Bereik instellingen
Literatuur
Bijlage 1 Politie
Bijlage 2 Verslavingszorg
Bijlage 3 Maatschappelijke opvang
Bijlage 4 Overige instellingen
Bijlage 5 Psychiatrische problematiek
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.