INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2005
Metingen 2001, 2002 , 2003 en 2004
uitgave
Stichting Intraval, november 2005
tekst
prijs
€ 10,00
ISBN
ISBN-10: 90 77115 00 5
ISBN-13: 978 90 77115 00 8
ISBN
E. Cusiël
ISBN
Y. Hummels
opmaak
druk
Repro GMW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (536 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2005'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Geregistreerde harddrugsgebruikers in HKS
Hoofdstuk 2    Harddrugsverslaafden
2.1    Schatting polydrugsverslaafden
2.2    HKS versus TACTUS
Hoofdstuk 3   Daklozen

Hoofdstuk 4    Overlap
4.1    Overlap instellingen
4.2    Kenmerken
4.3    Instellingen
Bijlage 1 Politie
Bijlage 2 Hulpverlening
Bijlage 3 Maatschappelijke opvang
Bijlage 4 Sociale Dienst
Bijlage 5 In-Bewaring-Stelling
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.