INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Van de straat in Almelo
Aard en omvang dak-en thuislozen en zichtbare alcohol- en harddrugsverslaafden in Almelo
uitgave
Stichting Intraval, juni 2005
tekst
prijs
€ 10,00
isbn
90 72337 00 X
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (548 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Van de straat in Almelo'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet
1.4    Definities
1.5    Onderzoeksgroep
1.6    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Omvang en samenstelling
2.1    Verslavingszorg
2.2    Maatschappelijke opvang
2.3    Politie
2.4    Overige instellingen
2.5    Overlap
2.6    Omvang
Hoofdstuk 3    Alcohol- en drugsverslaving
3.1    Kenmerken
3.2    Leefsituatie
3.3    Woonsituatie
3.4    Middelengebruik
3.5    Justitie en politie
3.6    Psychische klachten
Hoofdstuk 4    Dak- en thuisloosheid
4.1    Kenmerken
4.2    Leefsituatie
4.3    Woonsituatie
4.4    Middelengebruik
4.5    Justitie en politie
4.6    Psychische klachten
Hoofdstuk 5    Voorzieningen en vindplaatsen
5.1    Hulp- en dienstverlening
5.2    Opvang
5.3    Overige locaties
5.4    Gebruik van voorzieningen
5.5    Hulpbehoefte
5.5    Meningen over voorzieningen
Hoofdstuk 6    Conclusies
6.1    Harddrugsverslaving
6.2    Dak- en thuisloosheid
6.3    Zichtbare alcoholverslaving
6.4    Bereik instellingen
6.5    Monitoren
6.5    Ten slotte
Bijlage 1 Methoden omvangschattingen
Bijlage 2 Psychiatrische problematiek
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.