INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Samenspannen tegen XTC
Tussentijdse evaluatie van de XTC-Nota
uitgave
WODC; Intraval
tekst
opdrachtgever
WODC, Intraval
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (48 Kb)
Bestelinformatie
Exemplaren van deze publicatie kunnen schriftelijk worden besteld bij
Bibliotheek WODC,
kamer KO 14
Postbus 20301,
2500 EH Den Haag
Fax: (070) 370 45 07
E-mail: a.eind@minjus.nl

Cahiers worden in beperkte mate gratis verspreid zolang de voorraad strekt
Alle nadere informatie over WODC-publicaties
  cover publicatie 'Samenspannen tegen XTC'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Aanleiding tot de nota 'Samenspannen tegen XTC'
1.2    Voorgeschiedenis
1.3    De nota 'Samenspannen tegen XTC' in kort bestek
1.4    De XTC-nota geevalueerd
1.5    Indeling van het rapport
Hoofdstuk 2    Doel, vraagstelling en onderzoeks-methode
2.1    Doel- en vraagstelling van het onderzoek
2.2    Opzet en methode van onderzoek
Hoofdstuk 3    De beleidstheorie achter de XTC-nota en de indicatoren
3.1    Denkkader achter de nota
3.2    Concepten, indicatoren en meetmethoden
Hoofdstuk 4    Sociale kaart
4.1    Personele inzet KTZ/USD (NR Unit Zuid), OM, XTC-teams en NFI
4.2    Overige personele inzet
4.3    Materiele en overige inzet
4.4    Conclusie
Hoofdstuk 5    Proces: samenwerking en informatie-uitwisseling
5.1    Herhalingsmeting van de enquete over samenwerking
5.2    Doorlichting van de XTC-sector
5.3    Versterking van de handhaving
5.4    Aanpak precursoren en hardware
5.5    Bestrijding van smokkel naar het buitenland: het Schipholteam uitgaand
5.6    Landelijke Faciliteit Ondersteuning bij Ontmantelen (LFO)
5.7    Internationale samenwerking
5.8    Regie en coordinatie
5.9    Samenvatting en conclusies uit de procesevaluatie
Hoofdstuk 6    Output: de ontplooide activiteiten
6.1    Uitwisseling van informatie
6.2    Voorlichting en onderzoek
6.3    Kwalitatieve ondersteuning
6.4    Internationalisering
6.5    Conclusie
Hoofdstuk 7    Outcome: de tussentijdse resultaten van de XTC-nota
7.1    Ontmantelde productieplaatsen
7.2    Inbeslagnames precursoren, overige grondstoffen en apparatuur
7.3    Dumpingen
7.4    Inbeslagnames XTC
7.5    Verdachten
7.6    Executie
7.7    Zuiverheid, prijs en gebruik van XTC
7.8    Conclusie
Hoofdstuk 8    Samenvatting en conclusies
Summary and conclusions
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen
1    Begeleidingscommissie
2    Vragenlijst interviews procesevaluatie
3    Respons herhalingsmeting enquete Samenwerking
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.