INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Harddrugsgebruikers geregistreerd
Aard, omvang en mobiliteit van problematische harddrugsgebruikers in Rotterdam
uitgave
Stichting Intraval, december 2004
tekst
prijs
€ 15,00
isbn
90 77115 56 0
opmaak
E. Cusiël
opmaak
druk
Drukkerij de Bie
bindwerk
Binderij Steen
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (28 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Harddrugsgebruikers geregistreerd'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Definiëring
2.1    Raakvlakken
2.2    Relevante aspecten
2.3    Definitie
Hoofdstuk 3    Omvang
3.1    Aantallen
3.2    Registratiegegevens
3.3    Kenmerken
Hoofdstuk 4    Sociale kaart
4.1    Instellingen
4.2    Voorzieningen
4.3    Overlastlocaties
4.4    Woonadres
Hoofdstuk 5    Conclusies
5.1    Definitie
5.2    Omvang en verdeling
5.3    Aard
5.4    Zorgbehoefte en mobiliteit
5.5    Ten slotte
Literatuur
Bijlage Beschrijving registraties
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.