INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2004
Metingen 2001, 2002 en 2003
uitgave
Stichting Intraval, juni 2003
tekst
prijs
€ 10,00
isbn
90 77115 51 X
opmaak
E. Cusiël
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
Korte samenvatting
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Enschede en dient om (doorlopend) inzicht te krijgen in de aard en omvang van verslaafden en daklozen in Enschede.
Voor het onderzoek zijn de registratiegegevens van verschillende instanties gekoppeld. Dit levert een geanonimiseerd bestand op van unieke personen en de contacten die zij hebben met politie, hulpverlening en/of maatschappelijke opvang.
In het rapport worden de gegevens van 2001,2002 en 2003 met elkaar vergeleken. Het is voor het eerst in Nederland dat een monitor wordt uitgevoerd, waarin aandacht is voor zowel verslaafden als dak- en thuislozen. Begin 2005 wordt de meting over 2004 afgerond en gepresenteerd.
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,00 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2004'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Geregistreerden bij maatschappelijke opvang
1.2    Geregistreerde harddrugsgebruikers HKS
Hoofdstuk 2    Omvangschattingen
2.1    Harddrugsverslaafden
2.2    Daklozen
Hoofdstuk 3    Overlap
3.1    Situatie 2002 en 2003
3.2    Vergelijking met Sociale Dienst
Hoofdstuk 4    Politie
4.1    Aantallen en beschrijving
4.2    Overlap
Hoofdstuk 5    Verslavingszorg
5.1    Aantallen en beschrijving drugsverslaafden
5.2    Aantallen en beschrijving alcoholverslaafden
Hoofdstuk 6    Maatschappelijke opvang
6.1    Stichting Humanitas Onder Dak Twente (SHODT)
6.2    Leger des Heils
Hoofdstuk 7    Vangnet Zorg
7.1    Aantallen en beschrijving
Hoofdstuk 8    Jeugdzorg
Hoofdstuk 9    Sociale Dienst
Bijlage 1    Veelplegers
Bijlage 2    In-Bewaring-Stelling
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.