INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Aanpak overlast centrum Apeldoorn
 
uitgave
Stichting INTRAVAL, december 2003
tekst
prijs
€ 10,-
ISBN
90 77115 43 9
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie Aanpak overlast centrum Apeldoorn
Inhoudsopgave
1.1    Opzet en uitvoering
1.2    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Aanpak
2.1    Opties
2.2    Driesporenbeleid
2.3    Randvoorwaarden
Hoofdstuk 3    Mening doelgroep
3.1    Enquête
3.2    Verblijf op straat
3.3    Verblijf in voorzieningen
3.4    Alternatieven
Hoofdstuk 4    Projectplan december 2002
4.1    Onderdelen projectplan
4.2    Aantallen
4.3    Interne gevolgen
4.4    Externe gevolgen
4.5    Politiegegevens
Bijlage    Omschrijving doelgroep
Appendix    Verslag werkgroep overlast binnenstad Apeldoorn
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.