INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Inspannen tegen XTC: eerste meting
Stand van zaken 2002 nota 'Samenspannen tegen XTC'
uitgave
Stichting Intraval, oktober 2003
tekst
prijs
€ 15,00
ISBN
90 77115 42 0
omslag
E. Cusiël
opmaak
vertaling
B. Pluim
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (12 Kb)
Summary (12 Kb)
Verwante rapporten
Inspannen tegen XTC (2002)
Indicatoren voor het monitoren van de XTC-aanpak
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Inspannen tegen XTC: eerste meting'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Nota 'Samenspannen tegen XTC'
1.2    Indicatoren
1.3    Doelstellingen en verwachte resultaten
1.4    Vraagstelling
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Input
2.1    Personele inzet KTZ/USD en NFI
2.2    Personele inzet overige diensten
2.3    Materiële inzet
Hoofdstuk 3    Proces
3.1    Samenwerking algemeen
3.2    Samenwerking op onderdelen
Hoofdstuk 4    Output
4.1    Kennis en expertise
4.2    Kwalitatieve ondersteuning
4.3    Internationalisering
Hoofdstuk 5    Outcome
5.1    Productieplaatsen
5.2    Inbeslagnames precursoren, overige grondstoffen en apparatuur
5.3    Inbeslagnames XTC
5.4    Verdachten
5.5    Executie
5.6    Algemene kengetallen
Hoofdstuk 6    Actiepunten Nota
Hoofdstuk 7    Verwachte resultaten
7.1    Aanbodzijde
7.2    Vraagzijde
Hoofdstuk 8    Conclusies en aanbevelingen
8.1    Inspanningen
8.2    Resultaten
8.3    Aanbevelingen
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Kwaliteit indicatoren
Bijlage 2    Procesindicatoren
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.