INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Gebruik uit zicht
Inventarisatie mogelijke invloed uitbreiding gebruiksfaciliteiten in Groningen
uitgave
Stichting Intraval, maart 2003
tekst
prijs
€ 10,-
ISBN
90 77115 28 5
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Gebruik uit zicht'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Huidige situatie
2.1    Registraties
2.2    Begeleidingscommissies voorzieningen
2.3    Sleutelinformanten
2.4    Resumé
Hoofdstuk 3    Gebruiksruimte Herebinnensingel
3.1    Bijdrage overlastreductie
3.2    Overlast
3.3    Benutting capaciteit
3.4    Wachtlijst
3.5    Resumé
Hoofdstuk 4    Ideeën uitbreiding
4.1    Elders
4.2    Meningen in Groningen
4.3    Invulling
5.1    Wenselijkheid en effectiviteit (of-vraag)
5.2    Mogelijke vormgeving (hoe-vraag)
Literatuur
Bijlage 1    Ervaringen elders
Bijlage 2    Vormgeving gebruiksfaciliteiten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.