INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Inventarisatie harddrugsverslaafden en dak- en thuislozen Leeuwarden, Noord en Zuidwest Friesland
 
uitgave
Stichting Intraval, april 2003
tekst
prijs
€ 10,-
ISBN
90-77115-32-3
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (15 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Inventarisatie harddrugsverslaafden en dak- en thuislozen Leeuwarden, Noord en Zuidwest Friesland'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Opzet en uitvoering
1.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Situatie Leeuwarden
2.1    Instellingen
2.2    Voorzieningen
2.3    Harddrugsverslaafden
2.4    Dak- en thuislozen
2.5    Overig
Hoofdstuk 3    Omvang harddrugsverslaving
3.1    Aantallen Leeuwarden
3.2    Aantallen regio's
3.3    Omvangschattingen
Hoofdstuk 4    Omvang dak- en thuisloosheid
4.1    Aantallen in Leeuwarden
4.2    Aantallen in regio's
4.3    Omvang
Hoofdstuk 5    Conclusies
5.1    Harddrugsverslaafden
5.2    Dak- en thuislozen
5.3    Aanbod voorzieningen
5.4    Ten slotte
Literatuur
Bijlage    Vrouwenopvang
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.