INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Enschede van de straat
Aard en omvang dak- en thuislozen en zichtbare alcohol- en harddrugsverslaafden in Enschede
uitgave
Stichting Intraval, april 2003
tekst
prijs
€ 10,-
ISBN
90 77115 29 3
omslag
E. Cusiël, Groningen
fotografie
Y. Hümmels
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (12 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Enschede van de straat'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Opzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Vindplaatsen
2.1    Voorzieningen
2.2    Overige vindplaatsen
2.3    Resumé
Hoofdstuk 3    Omvang en samenstelling
3.1    Politie
3.2    Verslavingszorg
3.3    Maatschappelijke opvang
3.4    Vangnet Zorg
3.5    Jeugdzorg
3.6    Omvangschatting
3.7    Monitoren
Hoofdstuk 4    Problematiek
4.1    Algemene kenmerken
4.2    Dakloosheid
4.3    Thuisloosheid
4.4    Zichtbare alcoholverslaving
4.5    Zichtbare harddrugsverslaving
4.6    Resumé
Hoofdstuk 5    Voorzieningen
5.1    Gebruik van voorzieningen
5.2    Gewenste verbeteringen
5.3    Ontbrekende voorzieningen
Hoofdstuk 6    Profielen
6.1    Probleemloze familiebezoekers
6.2    Sociale rondhangers
6.3    Middelenvrije voorzieningenbezoekers
6.4    Permanente methadoncliënten
6.5    Resumé
Hoofdstuk 7    Conclusies
7.1    Omvang
7.2    Problematiek
7.3    Profielen
7.4    Voorzieningen
7.5    Monitoren
7.6    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Uitvoering onderzoek
Bijlage 2    Politieregistraties
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.