INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Inspannen tegen XTC
Indicatoren voor het monitoren van de XTC-aanpak
uitgave
WODC / Stichting Intraval, december 2002
tekst
prijs
€ 15,-
ISBN
90 77115 18 8
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Conclusies (15 Kb)
Verwante rapporten
Inspannen tegen XTC: eerste meting (2003)
Stand van zaken 2002 nota 'Samenspannen tegen XTC'
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Inspannen tegen XTC'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Samenspannen tegen XTC
1.2    Monitoren
1.3    Probleemstelling
1.4    Onderzoeksopzet
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Indicatoren
2.1    Inleiding
2.2    Indicatoren
Hoofdstuk 3    Beoordeling informatie
3.1    Beoordelingscriteria
3.2    Knelpunten
3.3    Alternatieven
3.4    Schematisch overzicht
Hoofdstuk 4    Samenvatting en conclusies
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Ontwerp samenwerkingsindicatoren
Bijlage 2    Indicatoren volgorde Nota
Appendix    Leden begeleidingscommissie
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.