INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Doelgroepenanalyse dak- en thuislozen en harddrugsverslaafden stedendriehoek
 
uitgave
Stichting Intraval, november 2002
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
90 7115 22 6
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Doelgroepenanalyse dak- en thuislozen en harddrugsverslaafden stedendriehoek'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Opzet
1.3    Definities
1.4    Leeswijzer
Hoofdstuk 2    Omvang
2.1    Politie
2.2    Drugshulpverlening
2.3    Maatschappelijke opvang
2.4    Omvangschattingen
Hoofdstuk 3    Profielen
3.1    Harddrugsgebruikende methadoncliënten
3.2    Medicijnconsumerende thuisgebruikers
3.3    Geïntegreerde gebruikers
3.4    Non-criminele dagbesteders
3.5    Criminele cannabisgebruikers
3.6    Justitiabele debiteuren
3.7    Matrix
4.1    Omvang
4.2    Migratie
4.3    Profielen
4.4    Gemeentelijke kenmerken
4.5    Ten slotte
Geraadpleegde literatuur

 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.