INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Doelgroepenanalyse De Friese Wouden
Inventarisatie (potentiële) dak- en thuislozen, alcohol- en harddrugsverslaafden in de Friese Wouden
uitgave
Stichting Intraval, december 2002
tekst
prijs
€ 12,50
ISBN
90-77115-21-8
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (36 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Doelgroepenanalyse De Friese Wouden'
Inhoudsopgave
1.1    Resultaten
1.2    Conclusies
1.3    Ten slotte
Hoofdstuk 2    Achtergrond
2.1    De Friese Wouden
2.2    Onderzoeksvragen
2.3    Leeswijzer
Hoofdstuk 3    Vindplaatsen
3.1    Belangrijkste bevindingen
3.2    Achtkarspelen
3.3    Heerenveen
3.4    Ooststellingwerf
3.5    Opsterland
3.6    Smallingerland
3.7    Tytsjerksteradiel
3.8    Weststellingwerf
3.9    Voorzieningen buiten het onderzoeksgebied
Hoofdstuk 4    Omvang en samenstelling
4.1    Belangrijkste bevindingen
4.2    Politie
4.3    Drugshulpverlening
4.4    Maatschappelijke opvang
4.5    Woningbouwcoöperaties
4.6    Netwerken SMO de Friese Wouden
4.7    Omvang
4.8    Behoefte monitoring
Hoofdstuk 5    Problematiek
5.1    Belangrijkste bevindingen
5.2    Potentiële dakloosheid
5.3    Dak- en thuisloosheid
5.4    Alcoholverslaving
5.5    Harddrugsverslaving
Hoofdstuk 6    Profielen
6.1    Belangrijkste bevindingen
6.2    Migrerende drugsverslaafden
6.3    Niet-verslaafde armlastigen
6.4    Alcoholverslaafde zorgmijders
6.5    Woonproblematische contactlozen
6.6    Geïsoleerde medicijngebruikers
Geraadpleegde literatuur
Bijlage 1    Kaart de Friese Wouden
Bijlage 2    Overzicht gemeenten en dorpen
Bijlage 3    Methodologie

 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.