INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Opgevangen in het centrum
Evaluatie Opvang- en adviescentrum Apeldoorn
uitgave
Stichting Intraval, februari 2000
tekst
prijs
€ 9,10
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 9,10 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Opgevangen in het centrum'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Doelstellingen
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Onderzoeksopzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Proces
2.1    Opzet
2.2    Zorgaanbod
2.3    Omgevingsbeleid
2.4    Inbedding in verslavingszorg
2.5    Toekomst
2.6    Knelpunten
Hoofdstuk 3    Bezoekers
3.1    Verwijsplek
3.2    Huidige verblijfplaats
3.3    Ontwikkelingen
4.1    Proces en effecten
4.2    Conclusies
4.3    Slotbeschouwing
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.