INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Doelgroepen onder de loep
Doelgroepenanalyse dak- en thuislozen, harddrugsgebruikers en alcoholisten in Zutphen
uitgave
Stichting Intraval, april 2002
tekst
prijs
€ 9,10
ISBN
90 77115 05 6
opmaak
druk
Repro Harmonie
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (25 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 9,10 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Doelgroepen onder de loep'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Gelegenheidsstructuur
2.1    Aanwezige voorzieningen
2.2    Vindplaatsen
Hoofdstuk 3    Omvang
3.1    Politie
3.2    Drugshulpverlening
3.3    Maatschappelijke opvang
3.4    Omvangsschattingen
Hoofdstuk 4    Dak- en thuislozen
4.1    Achtergrondkenmerken
4.2    Hulpvraag en behoeften
Hoofdstuk 5    Harddrugsgebruikers
5.1    Achtergrondkenmerken
5.2    Hulpvraag en behoeften
Hoofdstuk 6    Alcoholisten
6.1    Achtergrondkenmerken
6.2    Hulpvraag en behoeften
Hoofdstuk 7    Profielen
7.1    Medicijnconsumerende thuisgebruikers
7.2    Geïntegreerde gebruikers
7.3    Justitiabele debiteuren
7.4    Geïntegreerde rondhangers
7.5    Matrix
Hoofdstuk 8    Psychiatrische problematiek
8.1    Meetinstrumenten
8.2    Psychiatrische klachten bij de doelgroepen
8.3    GHQ+ versus GHQ- respondenten
8.4    Hulpvraag en behoeften
8.5    Matrix
9.1    Belangrijkste bevindingen
9.2    Conclusies
Literatuur
Bijlage    GHQ-12 en SCL-90
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.