INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Opgevangen onder drang
Evaluatie SOV-drang in Rotterdam
uitgave
Stichting Intraval, november 2002
tekst
prijs
€ 12,50
isbn
90 77115 17 X
omslag
E. Cusiël
opmaak
druk
Drukkerij De Bie
bindwerk
Binderij Steen
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (14 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 12,50 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Opgevangen onder drang'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergronden SOV-drang
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Methode
2.1    Onderzoeksopzet
2.2    Selectie deelnemers en controlegroep
2.3    Gesprekken deelnemers
2.4    Registraties
2.5    Analyse
2.6    Kenmerken onderzoeksgroepen
Hoofdstuk 3    Criminaliteit
3.1    Inleiding
3.2    Herkenningssysteem (HKS)
3.3    Resumé
Hoofdstuk 4    Afmakers
4.1    Achtergrondkenmerken
4.2    Ervaringen met de SOV-drang
4.3    Criminaliteit en overlast
4.4    Middelengebruik
4.5    Woonsituatie
4.6    Dagbesteding en inkomen
4.7    Relaties
4.8    Resumé
Hoofdstuk 5    Afhakers
5.1    Achtergrondkenmerken
5.2    Ervaringen met de SOV-drang
5.3    Criminaliteit en overlast
5.4    Middelengebruik
5.5    Woonsituatie
5.6    Dagbesteding en inkomen
5.7    Relaties
5.8    Resumé
Hoofdstuk 6    Succescriteria
6.1    Criminaliteit
6.2    Drugs- en alcoholgebruik
6.3    Woonsituatie
6.4    Dagbesteding
6.5    Relaties
6.6    Inkomen
6.7    Combinatie succescriteria
6.8    Resumé
Hoofdstuk 7    Conclusies
7.1    Overlastvermindering
7.2    Contacten politie/justitie
7.3    Resocialisatie
7.4    Verslavingsproblemen
7.5    Ervaringen deelnemers
7.6    Tenslotte
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.