INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Vier jaar Verantwoord Schoon
Evaluatie van Verantwoord Schoon; programma voor aanpak van drugsoverlast in Rotterdamse deelgemeenten
uitgave
tekst
prijs
€ 15,-
ISBN
90 72337 97 2
omslag
E. Cusiël
opmaak
druk
Drukkerij de Bie
bindwerk
Binderij Steen
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
PDF-bestanden van dit rapport
Samenvatting (15 Kb)
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 15,- + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Vier jaar Verantwoord Schoon'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Onderzoeksopzet
2.1    Methode
2.2    Onderzoekstechnieken
2.3    Operationalisatie begrip drugsoverlast
2.4    Onderzoeksgebieden
Hoofdstuk 3    Huisvesting
3.1    Planning
3.2    Realisatie
3.3    Discrepanties
3.4    Ervaringen gebruikers
3.5    Ervaringen buurtbewoners
Hoofdstuk 4    Gebruiksruimten
4.1    Planning
4.2    Realisatie
4.3    Ervaringen gebruikers
4.4    Ervaringen buurtbewoners
Hoofdstuk 5    Interventies aanbodzijde drugsmarkt
5.1    Achtergrond
5.2    Rol politie en justitie
5.3    Eerder onderzoek
5.4    Sleutelinformanten
5.5    Dilemma
5.6    Mening bewoners
5.7    Mening gebruikers
Hoofdstuk 6    Overige aandachtspunten
6.1    De naam 'Verantwoord Schoon''
6.2    Not in my backyard (Nimby)
6.3    Draagvlak
6.4    Verantwoordelijkheden
6.5    Ontwikkelingen ervaringen bewoners
Hoofdstuk 7    Conclusies
7.1    Huisvesting
7.2    Gebruiksruimten
7.3    Interventies aanbodzijde drugsmarkt
7.4    Ervaringen bewoners
7.5    Ervaringen gebruikers
7.6    Proces
7.7    Rol bewoners
7.8    Tenslotte
Literatuur
Bijlage 1     Instrumenten
Bijlage 2     Bewoners en gebruikers
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.