INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Gebruik van de straat
Evaluatie Gebruiksruimte Binnenstad-Zuid Groningen
uitgave
Stichting INTRAVAL, AIAR februari 2001
tekst
prijs
€ 11,35
omslag
E. Cusiël, Groningen
opmaak
druk
Repro PPSW
isbn
90-72337-90-5
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover publicatie 'Gebruik van de straat'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    De gebruiksruimte
1.4    Methodologische verantwoording
1.5    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Overlast
2.1    Bewoners
2.2    Interviews pashouders
2.3    Observaties stadswachten
2.4    Sleutelinformanten
2.5    Registraties meldpunten overlast en politie
2.6    Resumé
Hoofdstuk 3    Gezondheid en leefsituatie pashouders
3.1    Achtergrondkenmerken
3.2    Verwachtingen
3.3    Primaire effecten
3.4    Secundaire effecten
3.5    Mening over gebruiksruimte
3.6    Aanvullende informatie
Hoofdstuk 4    Vindplaatsen
4.1    Registraties hulpverlening
4.2    Meningen sleutelinformanten
4.3    Ervaringen pashouders
5.1    Onderzoeksopzet
5.2    Overlast
5.3    Gezondheid en leefsituatie pashouders
5.4    Vindplaatsen
5.5    Tenslotte
Geraadpleegde literatuur
Bijlage     Tabellen
Appendix     Aanbevelingen Adviescommissie gebruiksruimte
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.