INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Doelgroepen nader bekeken
Doelgroepenanalyse dak- en thuislozen en harddrugsgebruikers in Deventer
uitgave
Stichting INTRAVAL, december 2000
tekst
prijs
€ 7,95
opmaak
druk
Repro PPSW
isbn
90-72337-89-1
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,95 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  cover van publicatie 'Doelgroepen nader bekeken'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Gelegenheidsstructuur
2.1    Aanwezige voorzieningen
2.2    Vindplaatsen
Hoofdstuk 3    Omvang
3.1    Politie
3.2    Drugshulpverlening
3.3    Maatschappelijke opvang
3.4    Omvangsschattingen
Hoofdstuk 4    Dak- en thuislozen
4.1    Huidige woonsituatie
4.2    Achtergrondkenmerken
4.3    Hulpvraag en behoeften
Hoofdstuk 5    Harddrugsgebruikers
5.1    Achtergrondkenmerken
5.2    Hulpvraag en behoeften
Hoofdstuk 6    Profielen
6.1    Geïntegreerde rondhangers
6.2    Harddrugsgebruikende methadoncliënten
6.3    Medicijnconsumerende thuisgebruikers
6.4    Criminele debiteuren
6.5    Vergelijking met Apeldoornse profielen
6.6    Matrix
Hoofdstuk 7    Psychiatrische problematiek
7.1    Meetinstrumenten
7.2    Psychiatrische klachten bij de doelgroepen
7.3    GHQ+ versus GHQ- respondenten
7.4    Hulpvraag en behoeften
7.5    Resumé
8.1    Geïntegreerde rondhangers
8.2    Harddrugsgebruikende methadoncliënten
8.3    Medicijnconsumerende thuisgebruikers
8.4    Criminele debiteuren
8.5    Vergelijking met Apeldoornse profielen
8.6    Matrix
Geraadpleegde literatuur
Bijlage    GHQ-12 en SLC-90
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.