INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Monitor drugsproblematiek justitie
Definitiestudie en ontwikkeltraject
uitgave
Stichting INTRAVAL, juli 2000
tekst
prijs
€ 11,35
opmaak
INTRAVAL
omslag
E. Cusiël, Groningen
druk
Drukkerij De Bie
bindwerk
Binderij Steen
isbn
90-72337-72-7
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 11,35 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Monitor drugsproblematiek justitie'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Monitoring
1.2    Probleemstelling
1.3    Opzet
1.4    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Informatiebehoefte
2.1    Algemene kengetallen drugs
2.2    Strafrechtsketen
2.3    Distributieketen
Hoofdstuk 3    Beschikbare informatie
3.1    Beschikbare algemene informatie drugs
3.2    Informatie strafrechtsketen
3.3    Informatie distributieketen
Hoofdstuk 4    Informatiedekking
4.1    Schematisch overzicht
4.2    Beoordelingscriteria beschikbare informatie
4.3    Drie kwaliteitscategorieën en prioritering door beleidsdirecties
Hoofdstuk 5    Procedures gegevensverzameling kengetallen
5.1    Procedures kengetallen categorie A
5.2    Procedures kengetallen categorie B
5.3    Pilot
Geraadpleegde literatuur
Bijlage    Leden Begeleidingscommissie
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.