INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Doelgroepen in Beeld
Doelgroepenanalyse dak- en thuislozen en harddrugsgebruikers in Apeldoorn
uitgave
Stichting INTRAVAL, april 2000
tekst
prijs
€ 9,10
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 9,10 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Doelgroepen in Beeld'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Onderzoeksvragen
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Gelegenheidsstructuur
2.1    Aanwezige voorzieningen
2.2    Vindplaatsen
Hoofdstuk 3    Omvang
3.1    Politie
3.2    Drugshulpverlening
3.3    Maatschappelijke opvang
3.4    Omvangschattingen
Hoofdstuk 4    Dak- en thuislozen
4.1    Huidige woonsituatie
4.2    Achtergrondkenmerken
4.3    Hulpvraag en behoeften
Hoofdstuk 5    Harddrugsgebruikers
5.1    Achtergrondkenmerken
5.2    Hulpvraag en behoeften
Hoofdstuk 6    Profielen
6.1    Geïntegreerde gebruikers
6.2    Criminele daklozen
6.3    Geïnstitutionaliseerde alcoholisten
6.4    Harddrugsgebruikende methadoncliënten
6.5    Matrix
Hoofdstuk 7    Clustering
7.1    Verslavingszorg
7.2    Maatschappelijke opvang
7.3    Politie
7.4    Bewoners
7.5    Dak- en thuislozen
7.6    Harddrugsgebruikers
7.7    Voor- en nadelen
8.1    Onderzoeksopzet
8.2    Belangrijkste bevindingen
8.3    Conclusies
8.4    Tenslotte
Literatuur
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.