INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 
Inventarisatie alcohol- en tabaksbeleid in sportkantines
 
uitgave
Stichting INTRAVAL, december 1999.
tekst
prijs
€ 7,95
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 7,95 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Inventarisatie alcohol- en tabaksbeleid in sportkantines'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Probleemstelling
1.2    Onderzoeksopzet
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Alcoholbeleid
2.1    Algemeen beleid
2.2    Alcohol in sportkantines
2.3    Verkoop van alcohol
2.4    Alcoholverkoop aan jongeren
2.5    Lokatie en tijdstip
2.6    Prijzen
Hoofdstuk 3    Tabaksbeleid
3.1    Algemeen beleid
3.2    Tabak in sportkantines
4.1    Opzet onderzoek
4.2    Belangrijkste resultaten
Literatuur
Bijlage    Indeling gemeenten
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.