INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Evaluatie SVO-projecten Rotterdam
Eindrapport
uitgave
tekst
prijs
Prijs: € 11,35; deze publicatie kan worden besteld bij het IVO, e-mail: secretariaat@ivo.nl
druk
Drukkerij Cachet b.v
opdrachtgever
werkterrein
On-line teksten van dit rapport
Bestelinformatie
Prijs: € 11,35; deze publicatie kan worden besteld bij het IVO, e-mail: secretariaat@ivo.nl
  Cover van publicatie 'Evaluatie SVO-projecten Rotterdam'
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding
1.1    Achtergrond
1.2    Onderzoeksvragen
1.3    Indeling rapport
Hoofdstuk 2    Opzet en verloop
2.1    Onderzoeksopzet
2.2    Gehanteerde begrippen en operationalisaties
2.3    Onderzoeksverloop
2.3.1    Woonprojecten
2.3.2    Huiskamer
2.4    Statistische analyses
2.5    Kwaliteit van de data
2.6    Beperkingen van het onderzoek
Hoofdstuk 3    De onderzoeksgroep
3.1    Achtergrondkenkenmerken
3.2    Leefsituatie
3.3    Overlastgerelateerd gedrag
3.4    Omvang en uitval
3.4.1    Omvang van de onderzoeksgroep
3.4.2    Analyse van de uitval uit de onderzoeksgroep
3.5    Conclusie
Hoofdstuk 4    Huiskamer en bezoekers: resultaten
4.1    Verloop van het project
4.2    Ontwikkeling deelnemers
4.2.1    Ontwikkelingen na deelname aan het project: T0-T1
4.2.2    Trends tussen eerste en tweede meting: T1-T2
4.2.3    Trends tussen eerste en vierde meting: T1-T4
4.3    Tevredenheid leefsituatie
4.4    Mening bezoekers
4.4.1    Redenen voor bezoek
4.4.2    Tevredenheid over het project
4.5    Conclusie
Hoofdstuk 5    Woonprojecten en deelnemers: resultaten
5.1    Verloop van de projecten
5.1.1    Kamertoeleiding
5.1.2    Begeleid wonen voor oudere Surinaamse verslaafden
5.1.3    Begeleid wonen voor ex-gedetineerde psychiatrische verslaafden
5.2    Ontwikkeling deelnemers
5.2.1    Ontwikkelingen na deelname aan de projecten: T0-T1
5.2.2    Trends tussen eerste en tweede meting: T1-T2
5.2.3    Trends tussen eerste en vierde meting: T1-T4
5.3    Tevredenheid leefsituatie
5.4    Mening deelnemers
5.4.1    Gebruik van de kamer
5.4.2    Tevredenheid over het project
5.5    Conclusies
Hoofdstuk 6    Uitstroom
6.1    Aantallen uitstromers
6.2    Leefgebieden
6.2.1    Huisvesting
6.2.2    Dagbesteding
6.2.3    Middelengebruik
6.2.4    Gezondheid
6.2.5    Inkomsten
6.3    Ervaringen met project
6.4    Conclusie
Hoofdstuk 7    Conclusies
7.1    Onderzoeksopzet
7.2    Projecten en deelnemers
7.3    Slotopmerking
Literatuur
Bijlage    Tabellen
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.