INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Keetje Tippel gebruikt
Evaluatie van gebruiksruimte de Buren bij Keetje Tippel te Rotterdam
uitgave
Stichting INTRAVAL, november 1998
tekst
prijs
€ 9,10
omslag
Jeannette Ensing, Groningen
opmaak
druk
Repro PPSW
opdrachtgever
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 9,10 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Keetje Tippel gebruikt'
Korte samenvatting
Het rapport geeft een overzicht van de bevindingen van het onderzoek, in opdracht van de GGD Rotterdam en omstreken, naar de gebruiksruimte bij Keetje Tippel. Keetje Tippel is de opvang voor straatprosituees in Rotterdam, gevestigd bij de tippelzone aan de Keileweg. Sinds oktober 1997 is bij de opvang een gebruiksruimte geopend. In deze ruimte kunnen verslaafde vrouwen heroïne en/of cocaïne gebruiken. Het doel van de ruimte is het verminderen van de overlast op straat, met name het gebruik op straat, en de verbetering van de (gezondheids)situatie van de vrouwen.
Gedurende twee perioden, te weten februari en juli 1998, zijn door bureau Intraval metingen verricht. Zowel met enkele sleutelinformanten als met 50 pashouders heeft een gesprek plaatsgevonden over de effecten van de gebruiksruimte. Daarnaast is in beide perioden een omvangschatting uitgevoerd van het aantal tippelaarsters op de zone, hetgeen leidt tot een winter- en een zomerschatting. Van de geregistreerde tippelaarsters zijn tevens enkele achtergrondkenmerken opgenomen, zoals het al of niet gebruiken van drugs.
De ervaringen met de gebruiksruimte zijn positief. Er wordt minder op straat en in dealpanden in de omgeving gebruikt, hetgeen bevorderlijk is voor de (gezondheids)situatie van de verslaafde prostituees. Daarnaast is de groep tippelaarsters beter bereikbaar voor de hulpverlening.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.