INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
Gecracked door de coke
Cocaïne: effecten, problemen en behandelwijze
uitgave
Stichting INTRAVAL / NeVIV, Utrecht december 1996
tekst
R. van Meerten, E. de Bie
tekst
prijs
€ 10,20
isbn
90-72337-47-6
omslag
Henk Montijn (tekening), Edward Houting bNO
opmaak
E. de Bie
druk
Drukkerij De Bie
werkterrein
Bestelinformatie
Deze publicatie is te bestellen door overmaking van
€ 10,20 + € 3,50 verzendkosten (bij bestelling van meerdere publicaties € 6,00) op rekening NL31 INGB 000 4 5997 84 ING-Bank ten name van Stichting INTRAVAL te Groningen, onder vermelding van de titel(s) en uw naam + adres.
  Cover van publicatie 'Gecracked door de coke
Korte samenvatting
Cocaïne is een drug die veel mensen tot de verbeelding spreekt. Lange tijd heeft cocaïne een aura van luxe en decadentie om zich heen gehad en werd het vergeleken met champagne en kaviaar. Wellicht dat mede hierdoor de schaduwkanten van cocaïnegebruik enigszins onderbelicht zijn gebleven.
Het imago van cocaïne als onschuldige en ongevaarlijke glamourdrug staat momenteel danig onder druk. De oorzaak daarvan moeten we zoeken in het feit dat de negatieve kanten van het cocaïnegebruik steeds meer aan het licht komen. Ook de opkomst van gekookte coke, een gemakkelijk uit cocaïne te bereiden variant, heeft hiertoe bijgedragen. Gekookte coke is in zijn werking een heel andere drug. Deze Nederlandse equivalent van crack leidt tot ernstige vormen van verslaving en verdient meer aandacht dan ze tot nu toe heeft gekregen. Dat cocaïne dus niet helemaal de onschuldige drug is waarvoor velen het houden wordt in dit boek nader belicht.
Het gebruik van cocaïne in Nederland kent een lange historie. Hulpverlening aan mensen die door cocaïne in de problemen zijn gekomen is van veel recentere datum. Gecracked door de coke is een boek bedoeld voor alle geïnteresseerden in drugs en verslaving. Het boek biedt uitgebreide informatie over cocaïne, de groepen gebruikers, de effecten en de problemen. Met name de mogelijkheden voor hulpverlening aan cocaïneverslaafden komen uitgebreid aan bod. Hulpverleners in de verslavingszorg kunnen in het boek een aantal nuttige tips en adviezen vinden om verschillende groepen cocaïnegebruikers een gericht hulpaanbod te doen. Zij raken daarmee beter op de hoogte van de verschillende aspecten van cocaïne en worden zo gestimuleerd een visie te ontwikkelen op mogelijkheden voor behandeling.
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.