INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
In Grote Lijnen
Literatuur
Arif, A. (ed.) (1987):
Adverse health consequences of cocaine abuse. WHO, Geneva.
Anthony, J.C. (1992):
Epidemiological research on cocaine use in the USA. In: Cocaine: scientific and social dimensions. Wiley, Chicester (Ciba Foundation Symposium 166), 20-49.
Avico, U., C. Kaplan, D. Korczak, K. van Meter (1988):
Cocaine epidemiology in three European communities. A pilot study using a snowball sampling methodology. IVO, Rotterdam.
Barcelona (1990):
Preliminary study plan; cocaine consumption in Barcelona. ICESB, Barcelona.
Berg, P.C. van den (1984):
Depressief syndroom ten gevolge van cocaïnegebruik. TADP, 10, 3, 1984, 133-135.
Bie, E. de, S. Miedema (1990):
Respectabiliteit onder druk? Kwalitatief onderzoek naar levensstijlen van jongvolwassen vrouwen met een uitkering. Onderzoekscentrum voor criminologie en jeugdcriminologie, RUG, Groningen.
Bieleman, B., J. Bosma, K. Swierstra (1990):
Cocaïne: van mythe tot probleem. TADP, 16, 1990, 1, 11-16.
Boetje, J. (1984):
'Free-basen': een nieuwe methode van cocaïnegebruik. Ned. Tijdschr. Geneesk. (Voor de praktijk), 128, 47, 2237-2238.
Budd, R.D. (1989):
Cocaine abuse and violent death. Am. J. Drug Alcohol Abuse, 15(4), 1989, 375-382.
Cohen, P. (1989):
Cocaine use in Amsterdam in non-deviant subcultures. Inst. Soc. Geogr. UvA, Amsterdam.
Coleman, J.S. (1958):
Relational analysis: The study of social organizations with survey methods. Human organization, 17, 28-36.
Des Jarlais, D.C., E. Friedman (1989):
Prevalentie-cijfers cocaïnegebruik in New York. Presentation on congres Department of Justice, June 1989, Den Haag.
Eddy, P. (1989):
Het kartel van de dood. Intermediair 1/9/1989.
Epen, J.H. van (1983):
Drugverslaving en alcoholisme; diagnostiek en behandeling. Elsevier, Amsterdam/Brussel.
Epen, J.H. van (1984):
Cocaïne. Ned. Tijdschr. Geneesk. (Capita Selecta), 128, 47, 2220-2224.
Epen, J.H. van (1988):
De drugs van de wereld, de wereld van de drugs. Samsom, Alphen a/d Rijn/Brussel.
Erickson, P.G., E.M. Adlaf, G.F. Murray, R.G. Smart (1987):
The steel drug; cocaine in perspective. Lexington Books, Lexington, Mass. /Toronto.
Erickson, P.G., G.F. Murray (1989):
The undeterred cocaine user; intention to quit and its relationship to perceived legal and health threats. Contemp. Drug Probl., 16, 2, 141-156.
Fabriek, A.J. (1987):
Twenty patients with primary cocaine-addiction asking for treatment: typology. 15th Int. Inst. on the prevention and treatment of drug dependence (Proc.), 244-245. Inst. Prev. Soc. Psychiat. EUR, Rotterdam.
Frank, O., T.A.B. Snijders (1992):
Estimating hidden populations by snowball sampling. University of Stockholm/University of Groningen. (sent in for publication)
Fromberg, E. (1991):
XTC, harddrug of onschuldig genotmiddel? Swets &Zeitlinger, Amsterdam/Lisse.
   
Goldstein, H. (1987):
Multilevel models in Educational and Social Research. Oxford University Press, New York.
Goodman, L.A. (1961):
Snowball sampling. Annals of Mathematical Statistics, 1961, 32, 148-170.
Grapendaal, M. (1989):
De markt van wit en bruin; inkomstenverwerving van harddruggebruikers en de rol van methadon. De Psycholoog, 24, 1989, 7/8, 357-363.
Grapendaal, M., Ed. Leuw, J. Nelen (1991):
De economie van het drugsbestaan. Criminaliteit als expressie van levensstijl en loopbaan. Gouda Quint, Arnhem.
Hartnoll, R., R. Lewis, M. Mitheson, S. Bryer (1985):
Estimating the prevalence of opiod dependence. The Lancet, January 26, 1985, 203-205.
Hunnik, M. van (1989):
'Je wilt nog niet naar huis dus neem je een snuif'; jongeren over cocaïnegebruik. Jeugd &Samenl., 19, 8, August '89, 500-512.
Inciardi, J.A. (1986):
The war on drugs; heroin, cocaine, crime, and public policy. Mayfield Publ. Comp., Palo Alto.
Interpol (1990):
Cocaine use in Europe 1989. ICPO Interpol, General Secretary, Drug subdivision, Lyon.
Intraval (1987):
Integratie: mythe of werkelijkheid. De leefsituatie en drugsproblematiek van Surinamers, Antillianen en Arubanen in Breda nader bekeken. St. Intraval, Groningen.
Intraval (1989):
Harddrugs &criminaliteit in Rotterdam. St. Intraval, Groningen.
Intraval (1990a):
Research design cocaine use in Rotterdam. St. Intraval, Groningen-Rotterdam
Intraval (1990b):
Harddrugs in beeld. Inventarisatie van de problematiek in de stad Groningen. St. Intraval, Groningen-Rotterdam.
Intraval (1990c):
Cocaine use in Rotterdam: preliminary study. St. Intraval, Groningen-Rotterdam.
Intraval (1991):
Door regelen in de maat. Reacties van drugsgebruikers op maatregelen door overheid en burger. St. Intraval, Groningen-Rotterdam.
Janssen, O. en K. Swierstra (1982):
Heroïnegebruik in Nederland. Een typologie van levensstijlen. Criminologisch Instituut, RUG, Groningen.
Junger-Tas, J., M. Kruissink (1990):
Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988. Gouda Quint, Arnhem.
Kaplan, C.D., C.P. Tappin, H. Thuyns (1985):
Cocaine and sociocultural groups in the Netherlands. In: NIDA: Epidemiology of drug abuse: research, clinical, and social perspectives; IV/5-16. U. S. Dept. of Health and Human. Serv. NIDA, Rockville.
Kaplan, C.D., B. Bieleman, W.D. TenHouten (1992):
Are there 'casual users' of cocaine? In: Cocaine: scientific and social dimensions. Wiley, Chicester (Ciba Foundation Symposium 166), 57-80.
Kleber, H.D. (1992):
Treatment of cocaine abuse: pharmacotherapy. In: Cocaine: scientific and social dimensions. Wiley, Chicester (Ciba Foundation Symposium 166), 195-215.
Korf, D.J. m.m.v. P.W.J. van Poppel (1986):
Heroïnetoerisme, veldonderzoek naar het gebruik van harddrugs onder buitenlanders in Amsterdam. Stadsdrukkerij van Amsterdam, Amsterdam.
Korf, D., M. de Kort (1989):
NV De witte waan; de geschiedenis van de Nederlandsche Cocaïnefabriek. NRC 13/5/89.
Korf, D., H. van Aalderen, H. Hoogenhout, P. Sandwijk (1990):
Gooise geneugten; legaal en illegaal drugsgebruik in de regio. SPCP, Amsterdam.
Korf, D., T. Nabben, P. Blanken (1991):
Een nieuwe wonderpil? Verspreiding, effecten en risico's van ecstasygebruik in Amsterdam. Jellinekcentrum, Amsterdam.
Kozel, N.J., E.H. Adams (eds.) (1985):
Cocaine use in America: epidemiologic and clinical perspectives. NIDA Res. Monogr. 61.
Laumann, A., J.H. Gagnon, R.T. Michael, J.S. Coleman (1989):
Monitoring the AIDS Epidemic in the United States: a network approach. Science, 244, 1186-89.
Leuw, Ed. (1988):
Over gokken en de hernieuwde humanisering van het verslavingsbegrip. TADP, 14, 5-6, 1988, 178-185.
Lewis, R. (1989):
European markets in cocaine. Contemp. Crises, 13, 1989, 35-52.
Limbeek, J. van (red.) (1986):
Cocaïne. FZA, Bilthoven.
Loor, A. de (1989):
Het middel Ecstasy bestaat niet; een onderzoek. Info/adviesburo drugs, Amsterdam.
MacDonald, P.T., D. Waldorf, C. Reinarman, S. Murphy (1988):
Heavy cocaine use and sexual behavior. J. Drug Issues, 18, 3, 437-455.
McBride, D. (1981):
Drugs and violence. In: J.A. Inciardi (ed.): The drugs-crime connection, 105-123. Sage Publ., Beverley Hills.
Meerten, R. van (1992):
Cocaine, de bijsluiter (concept). Boumanhuis, Rotterdam.
Morningstar, P.J., D.D. Chitwood (1987):
How women and men get cocaine: sex-role stereotypes and acquisition patterns. J. Psychoactive Drugs, 19, 2, 135-142.
NIDA (1986):
Prevention Networks; Cocaine use in America. NIDA, Washington DC.
NIDA (1990):
Population estimates of lifetime and current drug use. NIDA Capsules, Washington DC.
NVC (1990):
LADIS 1988; jaarstatistieken uit het landelijk alcohol- en drugs informatiesysteem. NVC, Utrecht.
Peele, S. (1985):
The meaning of addiction; compulsive experience and its interpretation. Lexington Books, Lexington, Mass., etc.
Peele, S. (1987):
A moral vision of addiction; how people's values determine whether they become and remain addicts. J. Drug Issues, 17, 1+2, 187-215.
Petersen, R.C., S. Cohen, F.R. Jeri, D.E. Smith, L.I. Dogoloff (1983):
Cocaine: a second look. The Am. Council on Marijuana and Other Psychoactive Drugs.
Ree, F. van, en P. Esseveld (1985):
Drugs; de medische en maatschappelijke aspecten. Spectrum, Utrecht/Antwerpen.
Rossum, J.M. van (1979):
Cocaïne: psychofarmacologische en psychotoxische effecten. TADP, 5, 1979, 2, 61-66.
Rouse, B.A. (1991):
Trends in cocaine use in the general population. In: Schober, S., C. Schade (eds); The epidemiology of cocaine use and abuse. Research Monograph 110, NIDA, Washington DC.
Salvany, A.D., J.M. Alonso (1988):
Propuesta de un indicador de la 'clase sociale' basado en la ocupacion. Gaceta Sanitaria, Enereo-Febrero, 10, 3, 320-326.
Sandwijk, J., I. Westerterp, S. Musterd (1988):
Het gebruik van legale en illegale drugs in Amsterdam; verslag van een prevalentie-onderzoek onder de bevolking van 12 jaar en ouder. Inst. Soc. Geogr. UvA, Amsterdam.
Siegel, R.K. (1984):
Changing patterns of cocaine use: longitudinal observations, consequences, and treatment. NIDA Res. Monogr. 50, Washington DC.
Siegel, R.K. (1985):
Treatment of cocaine abuse; historical and contemporary perspectives. J. Psychoactive Drugs, 17(1), 19851-9.
Snijders, T.A.B. (1991):
Estimating the size of a network. University of Groningen, Groningen.
Spotts, J.V., F.C. Shontz (1980):
Cocaine users; a representative case approach. Free Press, New York.
Spotts, J.V., F.C. Shontz (1984):
Drug-induced ego states. In: Cocaine; phenomenology and implications. Int. J. Addict. 19, 2, 119-151.
Spreen, M. (1992):
Rare populations, hidden populations, and link-tracing designs: what and why? Heymans Bulletins Psychologische Instituten, HB-92-1067-EX. RUG, Groningen.
Sterk, C. (1988):
Cocaine and HIV seropositivity. The Lancet, May 1988, 1052/53.
Stokman, F.N. (1982):
Sociale netwerkanalyse. In: P.G. Swanborn, L. Rademakers (red.): Sociologische grondbegrippen, deel 2. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen.
Stone, N., M. Fromme, D. Kagan (1984):
Cocaine; seduction and solution. Potter, New York.
Sudman, S., M.G. Sirken, C.D. Cowan (1988):
Sampling rare and elusive populations. In: Science, vol. 24, 20 May, 991-96.
Swierstra, K. en O. Janssen (1986):
De reproductie van het heroïnegebruik onder nieuwe lichtingen. Heroïnegebruik in Nederland deel II. Criminologisch Instituut, RUG, Groningen.
Swierstra, K. (1990):
Drugscarrières. Van crimineel tot conventioneel. Onderzoekscentrum voor criminologie en jeugdcriminologie, RUG, Groningen.
Tieman, C.R. (1981):
From victims to criminals to victims. In: J. A. Inciardi, ed. : The drugs-crime connection; 239-267. Sage Public., Beverley Hills, etc.
Tinnemans, J. (1986):
XTC-nota. Preventieproject Drugs, Tilburg.
Toet, J. en R. Geurs (1992):
Resultaten RODIS 1991; concept (versie 2). GGD Rotterdam e.o., afdeling epidemiologie/OGGZ, Rotterdam.
Watters, J.K., C. Reinarman, J. Fagan (1985):
Causality, context, and contingency: relationships between drug abuse and delinquency. Contemp. Drug Problems, 1985, 351-373.
Watters, J.K. en P. Biernacki (1989):
Targeted sampling: options for the study of hidden populations. In: Social problems, vol. 36, no. 4, October 1989.
Wickens, T.D. (1989):
Multiway contingency table analysis for the social sciences. Lawrence Erlbaum Associates, Hillside NY.
Zuidhof, F.C. (1984):
125 jaar cocaïne. TADP, 10, 3, 129-133.
vorige   volgende
Colofon en inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding en probleemstelling
Hoofdstuk 2    Verkooppunten
Hoofdstuk 3    Algemene impressies
Hoofdstuk 4    Karakteristieke kenmerken
Hoofdstuk 5    Typologie
Hoofdstuk 6    Spreiding, verspreiding en omvang
Hoofdstuk 7    Conclusies en discussie
Samenvatting
Literatuur
Bijlage A    Verklarende woordenlijst
Bijlage B    Beroepsclassificatie naar soorten
Bijlage C    Patronen van gebruik
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.