INTRAVAL. Bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies<
 
In Grote Lijnen
Bijlage A    Verklarende woordenlijst
Basen
Gebruikswijze waarbij cocaïne-alkaloïden in een waterpijp, meestal gevuld met een sterke alcoholische drank, worden gerookt. Gebeurt ook met behulp van een glas en zilverpapier.
Bommetje
Een hoeveelheid speed of cocaïne in een vloeipapiertje gewikkeld. Dit wordt geslikt. Het op deze wijze gebruiken van cocaïne is overigens in dit onderzoek niet aangetroffen.
Bruin
Benaming voor heroïne, vooral populair onder polydrugsgebrui kers (zie ook Wit).
Chinezen
Gebruikswijze waarbij cocaïne op zilverpapier of aluminiumfolie wordt verhit en de dampen via een buisje worden opgezogen (geïnhaleerd).
Coke
Meest gebruikte benaming voor cocaïne. Soms worden meer bloemrijke omschrijvingen gebruikt zoals sneeuw, poedersuiker of de koning van alle drugs.
Cokeblow
Benaming voor een sigaret of sjekkie met cocaïne. Wordt ook wel eens cokejoint genoemd.
Crack
Het hydrochloride-bestanddeel van de cocaïne, met behulp van soda en water tot een 'base' gedistilleerd.
Discocoke
Benaming voor cocaïne die men eigenlijk alleen kan snuiven. Wordt ook vaak gebruikt om aan te geven dat het om een mindere kwaliteit cocaïne gaat.
Gekookte coke
Variant van cocaïne. Met behulp van maagzout of ammoniak wordt cocaïne uitgekookt, zodat deze geschikt wordt om bij voorbeeld te basen of te chinezen. Onduidelijk is of dit als crack moet worden beschouwd. Gebruikers spreken wel van de Nederlandse variant van crack.
Halfje
Aanduiding voor een hoeveelheid cocaïne (op gebruikersniveau) van ongeveer een halve gram.
Kwartje
Aanduiding voor een hoeveelheid cocaïne (op gebruikersniveau) van ongeveer een kwart gram.
Lijntje
Aanduiding van een hoeveelheid cocaïne. De hoeveelheid kan verschillen, al naar gelang de lengte en de dikte van de lijnen.
Neusje
Aanduiding voor een snuifje cocaïne. Vormt vaak een onderdeel van een code tussen gebruikers onderling. Men spreekt dan van 'een fris neusje halen', 'een wit neusje halen' of 'even de neus poederen', om aan te geven dat men gaat snuiven.
Niffen
Benaming voor het snuiven van cocaïne. Een snuifje wordt ook vaak aangeduid met een niffie of een nifje.
Plofje (ploffie)
Benaming voor een sigaret of sjekkie met daarin cocaïne (zie ook Cokeblow).
Roken
Gebruikswijze waarbij cocaïne in een sigaret of sjekkie wordt gerold en gerookt (vergelijkbaar met de gebruikswijze van cannabis). Dit is nogal kostbaar, omdat veel van de werkzame stoffen van cocaïne letterlijk in rook opgaan.
Run
Ononderbroken cocaïnegebruik gedurende bijvoorbeeld een of twee etmalen.
Shotten
Gebruikswijze waarbij de cocaïne met behulp van een spuit intraveneus wordt geïnjecteerd. Men spreekt in dit verband ook wel eens van een pomp zetten. Deze gebruikswijze is alleen populair onder polydrugsgebruikers.
Snuiven
Gebruikswijze waarbij cocaïne meestal met behulp van een buisje via de neus wordt opgesnoven.
Streep
Aanduiding voor een hoeveelheid cocaïne. Deze benaming wordt vooral gebruikt door polydrugsgebruikers.
Stuiteren
Aanduiding van een negatief effect van cocaïne waarbij men zeer onrustig is, zodat men de hele nacht moet doorgaan en niet kan slapen. Wordt vaak geweten aan een mogelijke versnijding met speed.
Tandartsencoke
Benaming voor een inferieure kwaliteit cocaïne. Men spreekt in dit verband ook wel van chemische coke. Volgens gebruikers gaat het om cocaïne die versneden is met lidocaïne.
Wit
Wordt regelmatig gebruikt als benaming voor cocaïne. Deze term is vooral populair onder polydrugsgebruikers.
Ziekenhuiscoke
Benaming voor een inferieure kwaliteit cocaïne (zie ook Tandartsencoke).
vorige   volgende
Colofon en inhoudsopgave
Hoofdstuk 1    Inleiding en probleemstelling
Hoofdstuk 2    Verkooppunten
Hoofdstuk 3    Algemene impressies
Hoofdstuk 4    Karakteristieke kenmerken
Hoofdstuk 5    Typologie
Hoofdstuk 6    Spreiding, verspreiding en omvang
Hoofdstuk 7    Conclusies en discussie
Samenvatting
Literatuur
Bijlage A    Verklarende woordenlijst
Bijlage B    Beroepsclassificatie naar soorten
Bijlage C    Patronen van gebruik
 
© INTRAVAL, Groningen-Rotterdam .
Deze site wordt onderhouden door De Poel Webdesign.